Heb jij de verruiming van de WKR voor 2021 goed benut?

Wat wijzigt er per 2022 op het gebied van HR? De belangrijkste 8 wijzigingen kort uitgelegd.

Terugblik Prinsjesdag 2021

Heb jij ook een brief ontvangen om je in te schrijven in het UBO-register?

Wat is de gebruikelijkloonregeling? Geldt dat voor elke dga?